Nye rigger forlenger levetiden på Oseberg og Gullfaks

juni 4, 2013, 12:01 CEST

Samsung Heavy Industries Co. Ltd og drilling contractor KCADeutag Drilling Norge AS er tildelt kontrakten for bygging og drift av to Cat J-rigger.

Oppstart er ventet i 2016-2017. Kontrakten gjelder for en innledende periode på åtte år, med opsjon på forlengelse i 4x3 år. Driftskontraktsverdien er i størrelsesorden 900 millioner USD for den innledende kontrakten.

Anskaffelsen av Cat J-rigger er en del av Statoils langsiktige riggstrategi for å forynge riggflåten, sikre langsiktig riggkapasitet og redusere borekostnader for å øke utvinningen på norsk sokkel.

Bilde

Øystein Håland, områdedirektør for Drift vest i Statoil.

Lisenseierskapsmodellen er utviklet i tett samarbeid med lisenspartner Petoro.

Boring av flere brønner er det aller viktigste tiltaket for å øke utvinningen fra feltene og nå Statoils ambisiøse mål om en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 60 prosent på feltene på norsk sokkel.

− Dette er en viktig milepæl både for Oseberg og Gullfaks. Tildelingen vil sikre nødvendig riggkapasitet til begge lisensene til svært konkurransedyktige priser. Reduserte borekostnader er viktig for å øke utvinningen og opprettholde produksjon på Oseberg og Gullfaks i flere tiår, sier Øystein Håland, områdedirektør for Drift vest i Statoil.

Både Gullfaks og Oseberg har langsiktig behov for riggkapasitet, og det forutsettes at de nye riggene vil drive virksomhet på disse feltene i en lang periode. Borekostnadene vil reduseres betydelig som følge av eierskapsmodellen. Dette vil øke robustheten til boremålene og til og med gi flere boremål som ikke ville vært lønnsomme uten denne nye modellen.

− Responsen i markedet til eierskapsmodellen har vært god. Dette vil gi oss kostnadseffektive rigger som er riktig priset og som passer godt tiler tilpasset aktiviteten i disse to lisensene, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Nye skreddersydde rigger

De nye Cat J-riggene vil kunne operere i værutsatte områder, på havdyp fra 70 til 140 meter og med borelengder på opptil 10.000 meter.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Riggene er basert på utprøvd teknologi, men er optimalisert for å gi mer effektiv boring og komplettering av undervannsbrønner sammenlignet med den eksisterende flåten av oppjekkbare rigger.

Hovedoppgaven vil være boring og komplettering av produksjonsbrønner.

Driftsmodell:

Riggene vil eies av Gullfaks- og Oseberg-lisensene, men vil driftes av KCADeutag.

− Statoil jobber hele tiden for å sikre selskapet en riggflåte med kapasitet og egenskaper som er tilpasset våre behov. Vi tar derfor skritt for å forynge riggflåten og sikre at de riktige riggene oppfyller de riktige kravene, sier Jacobsen.

– De nye langsiktige driftskontraktene sikrer forutsigbarhet for lisensene og for borekontraktøren. Borekontraktøren vil utføre boring og vedlikehold. Drifts- og bemanningsmodellen ligner derfor på modellen som brukes for innleide rigger. Som langsiktig aktør på norsk sokkel samarbeider vi med leverandørene for å utvikle nye og kostnadseffektive løsninger, sier Jacobsen.

Partnere på Gullfaks: Statoil, Petoro

Partnere på Oseberg: Statoil, Petoro, Total E&P, ConocoPhillips

Downloads