Skip to Content
no

Johan Castberg-prosjektet utsettes

juni 5, 2013, 08:00 CEST

Statoil har arbeidet videre med å modne ressursbasen og utviklingsplanene for prosjektet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til ressursestimat og investeringsnivå.

- I tillegg har Regjeringen nylig foreslått å redusere friinntekten i petroleumsskatten, noe som reduserer attraktiviteten til fremtidige prosjekter, særlig for marginale felt og felt som krever ny infrastruktur. Dette gjør det nødvendig med en ny gjennomgang av Johan Castberg-prosjektet, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Lisenspartnerskapet har tidligere i år besluttet konsept for utbyggingen, med ny oljeterminal ved Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Det er varslet at statsstøtteregelverket vil bli benyttet for å legge til rette for ilandføring av olje og gass i nord, slik det ble gjort i Snøhvit-saken.

Dette er imidlertid ikke konkretisert og fremlagt som en del av forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget. Støttetiltak vil kreve notifikasjon til og godkjenning av ESA, noe som innebærer betydelig usikkerhet for prosjektet på nåværende tidspunkt.

- De oppdaterte prosjektestimatene og den nye usikkerheten i de skattemessige rammebetingelsene gjør det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha for utbyggingsløsning, sier Michelsen.

Statoil borer nå fire letebrønner i området rundt Johan Castberg. Målet med disse brønnene er å påvise tilleggsressurser for å gjøre en utbygging mer robust. Letebrønnene er en del av en større satsning som også inkluderer ytterligere brønner i andre deler av Barentshavet.

Johan Castberg (PL 532) ligger 240 kilometer nordvest for Hammerfest. Feltet består av Skrugard-funnet fra 2011 og Havis som ble funnet i 2012. Foreløpige volumestimater er i størrelsesorden 400-600 millioner fat olje.

Statoils mål om å produsere mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020 er uendret, inkludert målsettingen om å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag fra norsk sokkel.

Statoil er operatør for produksjonslisens PL532 med 50 % eierinteresse. Øvrige partnere er Eni Norge AS med 30 % og Petoro med 20 %.

Kontakpersoner:

Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, senior vice president,
+47 957 83911

Presse:
Fredrik Norman, media relations,
+47 918 66567

Downloads