Skip to content

Nye spennende muligheter i Barentshavet

juni 12, 2013, 16:43 CEST
Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Statoil ble i dag tildelt nytt kvalitetsareal i Barentshavet. Tildelingen gir et godt grunnlag for å utvide og styrke kjerneposisjonen Statoil har etablert i Barentshavet i tråd med selskapets spissede letestrategi, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Statoil er tilfreds med tildelingen som er i tråd med vår søknad. Vi har fått deltagelse i alle prioriterte lisenser vi søkte på i runden, sier Haatvedt.

Statoil er tildelt:

  • En eierandel på 40 prosent og operatøransvar for PL713. Dette er et interessant område i Bjørnøya-bassenget med potensial til åpne opp et nytt geologisk område.
  • En eierandel på 50 prosent og operatøransvar for PL714. Området ligger nær nordsiden av Johan Castberg-området, og kan inneholde ytterligere ressurser som kan knyttes til Johan Castberg-utbyggingen. Ytterligere ressurser vil kunne bidra til å gjøre en utbygging av Johan Castberg mer robust.
  • En eierandel på 35 prosent og operatøransvar for PL615B. Dette området ligger i det uutforskede Hoop-området. Det er en nabolisens til PL615, der Statoil skal bore to letebrønner i 2014. 
  • En eierandel på 20 prosent i PL712, som er et interessant uutforsket område.
  • En eierandel på 20 prosent i PL717. Dette området ligger langs Johan Castberg-trenden nord for Johan Castberg.
  • En eierandel på 20 prosent i PL718 og en eierandel på 20 prosent PL720. Dette er et uutforsket område i den vestlige delen av Barentshavet.

– Dette var en runde med sterk konkurranse fra en rekke selskaper, både de store internasjonale samt mindre uavhengige selskaper, sier Haatvedt.

– Vi ser fram til nært samarbeid med vår nye partner Rosneft både i norsk og russisk del av Barentshavet, der vi kan utnytte selskapenes samlede erfaring og kompetanse, sier Haatvedt. Vi er også glade for å fortsette arbeidet med ENI, som lenge har vært vår samarbeidspartner i dette området, sier hun.

– Statoil har stor tro på Barentshavet som en spennende olje- og gassregion med betydelige uoppdagede ressurser. Det vil kreve en betydelig innsats i å utvikle de mulighetene som ligger i dette umodne området. Vi vil fortsette vår sterke satsing på å realisere dette potensialet og bidra til den nye industrielle horisonten i nord, sier Haatvedt.

Haatvedt understreker betydningen av forutsigbarhet i rammevilkår for petroleumsnæringen, inkludert konsesjonsrundene som gjennomføres annethvert år og i forbindelse med den årlige Tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO). Tilgang til nytt kvalitetsareal er viktig for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel etter 2020.