Meldepliktig handel 

juni 12, 2013, 14:01 CEST
Jakob Stausholm, styremedlem i Statoil ASA, har den 12. juni 2013 kjøpt 16.000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på NOK 127,424 og vil etter kjøpet eie 32.600 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12