Fullført boring av viktig Johan Sverdrup-brønn

juni 13, 2013, 09:36 CEST

Brønnen, som ble boret av boreriggen Ocean Vanguard, bestod av en hovedbrønn, 16/2-17S, som er en avgrensningsbrønn i den vestlige delen av Johan Sverdrup-feltet, og et sidesteg, 16/2-17B, som testet potensialet i Cliffhanger Sør-området som ligger vest for dagens omriss av Johan Sverdrup-feltet.

Hovedbrønnen 16/2-17S fant en oljekolonne på totalt 82 meter i sandstein av jura alder, og viste en testproduksjon på nærmere 6000 fat per dag og enestående strømningsegenskaper i øvre del av reservoaret.

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet

– Brønnresultatene bekrefter utstrekningen av reservoaret langs den vestlige marginen av feltet, og samme meget gode reservoaregenskaper som vi har sett andre steder i Johan Sverdrup-feltet. Dette er viktig informasjon for den videre planleggingen av feltutbyggingen, sier Øivind Reinertsen, direktør for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Sidesteg 16/2-17B traff ikke reservoar av jura alder, og Cliffhanger Sør blir derfor klassifisert som tørr. Ciffhanger Sør ble definert som et eget mål utenfor hovefeltet i PL265, og resultatet av sidesteget vil ikke ha noen påvirkning på volumanslagene for Johan Sverdrup.

– Statoil ser fortsatt et potensial i Cliffhanger Nord-området basert på seismiske data og våre geologiske modeller. Vi kommer til å teste dette med en egen brønn senere i sommer, sier Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Sidesteg 16/2-17B testet også et sekundært mål i grunnfjell av granitt på Utsirahøyden. Kjerneprøvene fra denne delen inneholdt indikasjoner på olje, men bekreftet også at oljen ikke var produserbar. Dette resultatet reduserer muligheten for et oppsidepotensial i grunnfjellsdelen av Johan Sverdrup-området.

For mer informasjon om resultatene av av brønnene 16/2-17 S og 16/2-17B henvises det til pressemeldingen fra Oljedirektoratet >>

Downloads