Meldepliktig handel 

juni 17, 2013, 09:28 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 127,04 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8 203 701 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.