Skip to content

Fremtidens teknologi på vei mot Åsgard-feltet

juni 18, 2013, 14:29 CEST

Havbunns gasskompresjon øker utvinningen fra Åsgard-feltet med 280 millioner oljeekvivalenter når den kommer i drift i 2015.

Tre moduler er ferdigstilt. Det er kompressorstasjonen og manifolden, som begge skal installeres på feltet på 300 meters dyp på Åsgard-feltet. I tillegg skal modulen som skal gi kraft til det nye anlegget installeres på Åsgard A.

– Sammen med våre partnere bygger vi nå verdens første havbunnskompressor. Dette er et kvantesprang innen undervannsteknologi. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har lagt bak oss den første fasen, sier Margareth Øvrum, direktør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Bilde

Margareth Øvrum, direktør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Modulene seiles nordover til Åsgard-feltet på lekter. Vel framme på feltet skal et av verdens største kranskip, Saipem 7000, senke de to enhetene på 300 meters dyp og løfte inn kraftmodulen på plattformen. Rørlegging har foregått på feltet siden april.

Det er store størrelser som nå skal senkes. Manifolden er 34 meter lang, 27 meter bred og 15 meter høy. Havbunnsramma som skal romme kompressorene er hele 74 X 45 meter og er 26 meter høy.

– Dette er en av verdens største havbunnsrammer, den er på størrelsen med en fotballbane. Når den settes på havbunnen, må vi sikre at ramma er helt i vater, sier Øvrum.

Framtidsrettet teknologi

Over tid blir trykket fra reservoarene Midgard og Mikkel for lavt til å kunne opprettholde dagens produksjonsnivå på Åsgard-B-plattformen. En kompresjonsløsning er derfor nødvendig. Havbunns gasskompresjon er enda mer effektiv enn den tradisjonelle løsningen med kompressor på plattform.

– Havbunns gasskompresjon er framtidsrettet teknologi. I tillegg til å være et effektivt verktøy for økt utvinning, er dette et stort teknologisprang for undervannsutbygginger. Dette er et viktig steg på veien mot en komplett havbunnsfabrikken, sier Margareth Øvrum.

Den teknologien åpner nye muligheter for Statoil på dypere vann og i områder lengre fra land, samt til å kunne operere i områder som er utilgjengelige uten denne teknologien, eksempelvis i Arktis.

Driftsforberedelser i gang

Selv om det fortsatt er rundt to år til anleggene på havbunnen skal settes i produksjon er arbeidet med driftsmessige forberedelser allerede godt i gang. Mannskapet om bord på Åsgard A har over lengre tid i detalj planlagt mottak og oppkobling av kraftmodulen som skal gi kraft til utstyret på havbunnen.

Bilde

Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard-området.

Landbasen for Åsgard havbunns gasskompresjon, som er besluttet lagt til Vestbase i Kristiansund, begynner å ta form.  Anleggene som kan nyttes til renhold, vedlikehold og lagring av et komplett reservesett skal stå ferdig om et års tid.

– Drift av verdens første havbunns kompresjonsanlegg gir mange nye utfordring, og en ny tidsalder for vedlikehold av havbunnsutstyr starter nå. Vi etablerer nye tverrfaglige samhandlingsarenaer, både internt og eksternt, for å sikre at vi når målet vårt om å opprettholde høy regularitet og stabil drift, sier Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard-området.

Krevende nybrottsarbeid

Det gjenstår også mye teknologi- og prosjektarbeid før anlegget er klart til produksjonsstart i 2015. Det videre arbeidet pågår for å utvikle selve hjertet av teknologien som skal skille gass og kondensat før gassen komprimeres og sendes i rør til Åsgard B-plattformen.

– Neste milepæl for oss er å verifisere selve kompressorteknologien. Dette er nybrottsteknologi og et krevende arbeid som vi allerede er godt i gang med, sier Margareth Øvrum.

De 22 modulene som til sammen utgjør kompressorteknologien skal installeres inne i kompressorstasjonen til neste år.

Downloads