Meldepliktig handel 

juni 18, 2013, 15:42 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.839.372 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12