Oljefunn utenfor kysten av Newfoundland

juni 19, 2013, 13:00 CEST

- Det er ennå for tidlig å fastslå Harpoons ressurspotensial, men dette er meget oppmuntrende for området, og spesielt for Bay du Nord-brønnen, som er planlagt boret senere i år, sier Erik Finnstrom, direktør (SVP) for leting i Nord-Amerika.

Bilde

Erik Finnstrom, direktør (SVP) for leting i Nord-Amerika.

Ifølge Finnstrom er Statoil i rute med sine leteplaner i Flemish Pass-bassenget, og Harpoon-resultatene vil bidra til å øke kunnskapene om området.

- Vi forventer at det vil bli gjort ytterligere avgrensningsboring senere for å modne fram dette funnet, sier Finnstrom. – Vi vil fortsette å bygge opp dette området som et kjerneområde for leting i Statoil.

Harpoon-funnet ble boret med den halvt nedsenkbare riggen West Aquarius på omkring 1.100 meters havdyp. Harpoon ligger omkring 10 kilometer sørøst for Statoils Mizzen-funn. Mizzen-funnet anslås å inneholde mellom 100-200 millioner fat olje.

Som en del av leteprogrammet på tre brønner i år utenfor kysten av Newfoundland, borer Statoil nå  Federation-prospektet, som ligger i Jeanne d'Arc-bassenget.

Riggen vil så returnere til Flemish Pass-bassenget for å bore Bay du Nord-prospektet, som ligger sørvest for Harpoon- og Mizzen-funnene.

Statoil er operatør for Harpoon med 65 prosents eierandel. Husky Energy er partner med 35 prosents eierandel i lisensen.

Om Statoil: Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 21.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.


For ytterligere informasjon:

Caron Hawco
Kommunikasjonsleder, Statoil Canada, Offshore
709-738-8471 (tlf.)
709-749-0601 (mobil)

Bård Glad Pedersen, mediekontakt for Statoils
internasjonale oppstrømsaktiviteter
+47 918 01 791 (mobil)