Statoil i rute på norsk sokkel

juni 19, 2013, 13:02 CEST

Perspektivene presenteres i forbindelse med et besøk for investorer og analytikere ved selskapets hovedkontor i Stavanger.

Bilde

Torgrim Reitan, Statoils konserndirektør for økonomi og finans.

- Norsk sokkel er ryggraden i Statoils virksomhet og vil være det i mange år framover, basert på påviste og utvinnbare ressurser, sier Torgrim Reitan, Statoils konserndirektør for økonomi og finans.

- Våre prosjekter gir oss en solid posisjon. Vi vil fortsette å øke vår kontantstrøm fra regionen, vise sterk kapitaldisiplin og fortsette vårt arbeid for å maksimere verdiskapingen på tvers av vår portefølje, sier Reitan.

Statoil er operatør for mer enn 70 prosent av all olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, inkludert mer enn 40 produksjonsenheter i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

- Med betydelige nye funn både i modne og umodne områder, representerer leting ytterligere potensial for verdiskaping i denne viktige olje- og gass-regionen, sier Reitan.

Statoil understreker at forutsigbare og stabile rammevilkår er viktig for å sikre attraktiviteten til fortsatte investeringer på norsk sokkel. Dette er spesielt viktig for marginale felt og felt som krever investeringer i ny infrastruktur.

Sterke posisjoner i alle tre områder på norsk sokkel

Statoil har etablert sterke industrielle posisjoner i alle tre områdene på norsk sokkel – fra de mer modne områdene i sør, til de nye områdene i nord.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

- I Nordsjøen går vår utvikling etter planen. Våre nye funn i dette området - som det gigantiske Johan Sverdrup-funnet, King Lear og de store nye ressursene oppdaget på Gullfaks – styrker ytterligere vår posisjon mot 2020, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

- I Norskehavet har vi nå fått alle godkjenninger på plass for å åpne en ny gassprovins på stort havdyp gjennom Aasta Hansteen-prosjektet. Dette skaper en ny plattform for vekst på lengre sikt i denne regionen, sier Michelsen.

- Vi fornøyd med resultatet av 22. lisensrunde og Regjeringens forslag om åpning Barentshavet Sørøst. Det vil kreve en betydelig innsats å utvikle de mulighetene som ligger i dette umodne området. Vårt leteprogram i Barentshavet fortsetter, sier Michelsen.

Verdens oljejegere ser til Norge

Statoils leteresultater er blant de beste i den globale olje- og gassindustrien gjennom de siste to årene.

Selskapet understreker at nye funn er nødvendig for å sikre langsiktig produksjon på norsk sokkel.

Bilde

Margaret Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

- Verdens oljejegere ser nå til Norge. Statoil vil fortsette å lete og optimalisere vår portefølje på norsk sokkel, samtidig som vi opprettholder vår innsats for å maksimere utvinningen fra eksisterende felt. Men for å understøtte olje- og gassvirksomheten i Norge også i årene etter 2020, er det viktig å få tilgang på nye prospektive leteareal, sier Michelsen.

Sikker prosjektgjennomføring

Siden 2011 har Statoil bygd ut mer enn 400 000 tusen fat per dag i ny produksjonskapasitet på verdensbasis. Selskapet arbeider for tiden med å modne frem en portefølje på mer enn 100 svært  konkurransedyktige prosjekter.

- Det viktigste for vår prosjektorganisasjon er at vi utvikler våre prosjekter på en sikker måte, som planlagt – på kost og tid, sier Margaret Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Solid prosjektgjennomføring er et resultat av systematisk arbeid: Med fokus på kvalitet i tidlig fase, standardisering og industrialisering for å redusere kostnader og risiko, sikre kostnadsdisiplin og effektivitet, og bedre planlegging og økt forutsigbarhet for leverandørene.

Statoil arbeider kontinuerlig med å forbedre sine resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hittil i år er frekvensen av alvorlige hendelser per million arbeidstimer 0,2.

- Å gjøre det riktig første gang er den sikreste og mest effektive måten å jobbe på. I den forstand er sterke HMS-resultater også en god indikator på en robust virksomhet. Samtidig kan vi aldri si oss fornøyde med våre resultater på dette området, sier Øvrum.

• Presentasjoner fra besøket er tilgjengelige på Aksjonærsidene >>
• Webcast vil være tilgjengelig på denne siden 20. juni