Statoil og Aker Solutions kansellerer Cat B-riggkontrakt

juni 24, 2013, 09:56 CEST

Kontrakten for Cat B-tjenestene ble inngått i april 2012. Etter kontraktsinngåelsen har leverandør Aker Solutions med støtte av Statoil arbeidet for å definere og løse tekniske utfordringer knyttet til undervannssystemene til riggen.

Det er gjort viktige fremskritt for å løse disse utfordringene, men ytterliggere teknologikvalifisering gjenstår.

Aker Solutions tok initiativ til en dialog med Statoil angående betingelsene for Cat B-tjenestene. Partene ble deretter enige om å kansellere kontrakten for Cat B-prosjektet.

- Vi må dessverre slå fast at det ikke er mulig å realisere dette store og viktige industriprosjektet gjennom den inngåtte kontrakten, sier Jon Arnt Jacobsen, anskaffelsesdirektør i Statoil.

Hver av partene vil dekke egne påløpte kostnader.

Kategori B-konseptet er designet for å gjøre forskjellige typer brønnintervensjoner ved bruk av kabel og kveilerør–operasjoner. I tillegg er riggtypen designet for å gjøre sidestegsboring fra produksjonsrør (Through Tubing Rotary Drilling, TTRD).

- Vi ser fortsatt behov for utvikling av denne type tjenesteleveranser. Statoil vil nå evaluere prosjektet, og vurdere alternative løsninger sier Ivar Aasheim direktør for feltutvkling i Statoil.