Gassfunn i Nunatak

juni 28, 2013, 09:34 CEST
Bilde

Boreplattformen West Hercules under boringen i Nunatak-prospektet.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Brønn 7220/5-2, boret av boreinnretningen West Hercules, påtraff gass i bergarter av kritt alder. Funnet anses inntil videre ikke som drivverdig.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Nunatak var det første av fire prospekter som skal bores i Johan Castberg-området i 2013 med sikte på å påvise ytterligere volumer for feltutviklingen av Johan Castberg.

Av de fire prospektene var høyeste geologiske risiko forbundet med Nunatak. Det var likevel viktig å teste dette prospektet først ettersom det ligger nær Skrugard-funnet.

Nunatak utgjør en uavhengig struktur i en yngre geologisk formasjon enn Skrugard, og  befinner seg delvis over sistnevnte.  

- Med Nunatak testet vi en ny geologisk letemodell i Johan Castberg-området og innhentet viktige data som vil bli ytterligere analysert. Nunatak-resultatene har ingen innvirkninger på forventningene til de neste tre brønnene ettersom disse vil være rettet mot andre letemodeller, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

- Selv om det er skuffende at vi bare fant gass i Nunatak, har vi tro på ytterligere oljepotensial i Johan Castberg-området, sier hun.

Bilde

Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge.

Under boreoperasjonene innhentet partnerne viktige data for feltutviklingsstudiene for Johan Castberg.  

- Selv om brønnen ikke ga økte ressurser for feltutvikling av Johan Castberg har den gitt oss verdifulle data som underlag for brønn- og havbunnsløsninger for Skrugard-reservoaret, sier  Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge.  

Etter å ha fullført Nunatak fortsetter boreinnretningen West Hercules til nabolisensen PL608 for å bore Iskrystall-prospektet. Iskrystall er et prospekt i en letemodell fra tidlig/mellom-Jura påvist gjennom Skrugard- og Havis-funnene, men reservoaret ligger betydelig dypere.

Statoil er operatør for produksjonslisens PL532 med en eierandel på 50 %. De andre rettighetshaverne er Eni Norge AS (30 %) og Petoro AS (20 %).

For ytterligere informasjon om resultatene av letebrønn 7220/5-2, se pressemelding fra Oljedirektoratet >>

Bilde

Downloads