Statoil overtar operatøransvar i Eagle Ford

juli 1, 2013, 09:01 CEST
Bilde

Borerigg i Eagle Ford-området. (Foto: Ola Morten Aanestad)

- Dette er en viktig milepæl for Statoils utvikling som operatør i USA, sier Torstein Hole, direktør for landbasert virksomhet i USA.

- Vi har nå en operatørrolle i alle våre landbaserte satsingsområder  i USA, Bakken, Marcellus og Eagle Ford. Organisasjonen vår i Houston ser fram til å videreutvikle Eagle Ford-ressursene som operatør, og til å knytte kontakt med lokalsamfunn og grunneiere i den østlige delen av joint venture-området vårt, understreker han.

Bilde

Torstein Hole, direktør for landbasert virksomhet i USA.

Statoil gikk inn i skiferområdet Eagle Ford i 2010 gjennom et  50/50  joint venture med Talisman Energy USA Inc.

I samsvar med avtalen var Talisman operatør for det felleseide området fra begynnelsen, mens Statoil skulle overta operatøransvaret  for halvparten av arealet på et senere tidspunkt.  

I fjor ble selskapene enige om at Statoil gradvis skulle overta operatøransvaret i den østlige halvdelen av området. Dette området ligger hovedsakelig i  kommunene Live Oak, Karnes, DeWitt og Bee. 

Talisman fortsetter som operatør for det vestlige området, som hovedsakelig ligger i kommunene McMullen, La Salle og Dimmit. Delingen av operatøransvar påvirker ikke eierskapet i lisensene.

Statoil har allerede overtatt driften på tre borerigger i Eagle Ford. Fra 1. juli har selskapet også overtatt ansvaret for produserende brønner, prosessanlegg, rørledninger og infrastruktur, og et feltkontor i Runge, Karnes County.

- Begge selskaper har lagt vekt på å gjennomføre overgangen på en sikker og ansvarlig måte, og sikre størst mulig verdiskaping i fellesprosjektet.  Vi er også opptatt av  å videreføre og forsterke gode  relasjoner med lokalsamfunnene som vi driver virksomhet i, sier Hole.

Statoil eier et område på om lag 300 kvadratkilometer (73,000 acres) i Eagle Ford.  Statoils andel av produksjonen er på 20 200 fat oljeekvivalenter per dag (foe/d) fra omkring 300 brønner.

Statoil har hatt produksjon fra skiferformasjoner  i USA siden 2008. I tillegg til aktiviteten i Eagle Ford har Statoil betydelige posisjoner i Marcellus- og Bakken-forekomstene. 

Produksjon fra disse formasjonene er en sterk bidragsyter til Statoils vekststrategi for Nord-Amerika, der ambisjonen er å produsere mer enn  500.000 foe/d i 2020. Statoils globale ambisjon er å produsere 2,5 millioner foe/d i 2020.

I Nord-Amerika har Statoil kontorer i Houston og Austin, Texas; Stamford, Connecticut; Anchorage, Alaska; Williston, Nord-Dakota og Washington DC i USA, og  i Calgary, Alberta og St. Johns, Newfoundland og Labrador i Canada.

Selskapet eier og driver også oljeterminalen South Riding Point på Bahamas, og har representasjonskontor i Mexico City, Mexico.