Oljeeksportløsning på Utsirahøyden

juli 4, 2013, 10:59 CEST

Oljen skal gå via en 43 kilometer lang oljerørledning fra Edvard Grieg til Grane oljerør, og videre derfra til Sture.

Transportløsningen er en forutsetning for å bygge ut  feltene Edvard Grieg (operatør er Lundin Norway) og Ivar Aasen (operatør er Det norske oljeselskap). Edvard Grieg er planlagt startet opp i 2015 og Ivar Aasen i 2016. Den nye rørledningen vil omtales som Edvard Grieg oljerør.

Statoil er partner i begge feltene og  operatør for interessentskapet for oljetransport.

Bilde

Tor Martin Anfinnsen, direktør for Handel med råolje, våtgass og raffinerte produkter i Statoil.

Investeringsbeslutningen er gjort av Statoil og partnerne, basert på en anbefalt løsning fra Gassco. Samtidig sendes Plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet.  

– Vi er en viktig aktør i Sleipner- og Utsira-området og er derfor opptatt av robuste løsninger, som gir mulighet for utvidet aktivitet i området i framtiden, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør for Handel med råolje, våtgass og raffinerte produkter i Statoil.

Statoils omfattende prosjekterfaring fra tilsvarende prosjekter og markedsposisjon innen anskaffelser og legging av rør danner rammen for gjennomføringen av prosjektet.

Bilde

Torger Rød, direktør for rør- og landprosjekter i Statoil.

– Godt samarbeid og tett koordinering mot andre prosjekter i Statoil, samt tett oppfølging av hovedleverandørene er viktige suksesskriterier, der en blant annet har oppnådd synergier med hensyn på rørleggingsjobben, sier Torger Rød, direktør for rør- og landprosjekter i Statoil.

Utsirahøyden ligger mellom de to etablerte feltene Sleipner og Grane,  i et etablert område med godt utviklet infrastruktur. Dette danner grunnlaget for nye robuste og fleksible eksportløsninger på Utsirahøyden.

Milepæler

*  PAD forventes godkjent i løpet av  høsten 2013.

*  Rørproduksjon ferdigstilles 2013.

*  Rørbeskyttelse (coating) ferdigstilles 2014.

*  Installasjon av nytt y-tilknytningspunkt i Grane oljerør blir gjennomført i forbindelse med Grane revisjonstans våren 2014.

*  Rørlegging sommer 2014 og tie-in operasjoner i 2015 slik at det er klart til produksjonsstart høsten 2015.

Fakta om Edvard Grieg oljerør

Lengde og størrelse: 43 km 28 tommers rør fra Edvard Grieg (som også prosesserer brønnstrømmen fra Ivar Aasen). Dette kobles på Grane-røret som går til Sture-terminalen.

Interessenter:  Lundin Norway (30 %), Statoil  (operatør 20 %), Wintershall Norge AS (18 %), Det norske oljeselskap ASA (14 %), OMV Norge AS (12 %) og Bayerngas Norge AS (6 %), med Statoil som operatør)  

Levetider:  Designet for 30 år

Investeringer: 2,1 milliarder NOK (løpende)Tildelte kontrakter

Detail engineering: J.P Kenny (Stavanger, Norway)

Pipe steel production: Welspun (Anjar, India)

Pipe corrosion and weight coating: Bredero Shaw (Leith, Scotland)

Pipeline installation: Allseas (Delft, the Netherlands)