Algerie-granskingen gjennomfører de siste intervjuene

juli 5, 2013, 09:13 CEST
Bilde

In Amenas granskningsgruppe (fra venstre): Erling Kristian Handal, Adrian Fulcher, Randi Grung-Olsen, Leif D. Riis, Torgeir Hagen, James Bunn og Pål Eitrheim. (Foto: Ivar Langvik/Statoil)

 

Siden granskingen ble igangsatt 26. februar, er det gjennomført mer enn 120 intervjuer med Statoil-ansatte, samarbeidspartnere i fellesforetaket, representanter for myndighetene og andre relevante kilder.

– Vi er blitt møtt med åpenhet, samarbeid og vilje til å bidra til arbeidet vårt på alle nivåer i Statoil, sier Hagen.

Rapport til lærdom

Det gjenstår fremdeles noen intervjuer, men hovedarbeidet for granskingsgruppen går nå over i analysefasen. Styrets mandat fastsetter to hovedmål for granskingen:

  • Bestemme det relevante handlingsforløpet før, under og etter terrorangrepet i In Amenas.
  • Gjøre Statoil i stand til å forbedre seg ytterligere på områdene sikkerhet, risikovurdering og kriseberedskap.

– Gjennom arbeidet vårt har vi kommet langt i å fastslå hendelsesforløpet på stedet. Det virkelige målet på om granskingsgruppen har lykkes vil være om vi muliggjør læring og forbedring i Statoil, sier Hagen.

Granskingen foretas ikke for å fordele personlig ansvar eller erstatningsansvar, og enkeltpersoner vil ikke bli navngitt i rapporten.

– Vi er opptatt av hva Statoil som organisasjon kan lære, sier Hagen.

Besøk i Algerie

Granskingsgruppen besøkte Algerie og In Amenas i april og har også møtt representanter for myndighetene i Storbritannia, Norge, USA og Canada.

Slik det er fastsatt i mandatet, har granskingsgruppen fått hjelp fra en intern ressursgruppe av ledere og representanter for de ansatte.

– Denne gruppen har gitt oss verdifulle innspill til arbeidet, og jeg vil gjerne takke dem for bidraget så langt, sier Hagen.

I tillegg har Hagen og andre representanter fra granskingsgruppen hatt regelmessige møter med gruppen av Statoil-ansatte som arbeider i In Amenas, for å få innspill fra dem og holde dem løpende orientert om granskingsarbeidet.

Granskingsgruppen vil fortsette arbeidet i sommer og er nå i ferd med å gjennomføre de siste intervjuene.

Downloads