Meldepliktig handel 

juli 16, 2013, 08:04 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 130,92 kroner. Før viderefordeling til ansatte haraksjespareprogrammet 8.525.972 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12