Meldepliktig handel 

juli 17, 2013, 15:51 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.165.659 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12