Gudrun på plass

juli 19, 2013, 12:27 CEST

– Dette har vært en trygg og effektiv operasjon under  gode forhold i havet, sier Øyvind Haugsdal, leder for transport- og installasjoner i Gudrun-prosjektet.

I tre og et halvt år har han jobbet med å planlegge dette løftet.

– Det var en fantastisk følelse å se at alt gikk som planlagt, sier han.

Plattformdekket landet på understellet klokken 17.43 torsdag. Løftet markerer en av prosjektets største milepæler. Da flammebommen var løftet på plass fredag morgen, nådde Gudrun sin fulle høyde, 232,5 meter.

Bilde

Løfteoperasjonen ble trygt og effektivt gjennomført under gode værforhold.
(Foto: Øyvind Haugsdal/Statoil)

Nå skal plattformdekk og understell kobles sammen og plattformen gjøres klar til produksjonsstart.

På tid – under budsjett

– Den aller største milepælen i prosjektet er  produksjonsoppstart 1. kvartal neste år. Det klarer vi, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge i Statoil.

Feltutbyggingen ligger an til å koste om lag 2 milliarder kroner mindre enn opprinnelig investeringsramme på 21 milliarder kroner. Det er flere årsaker til dette:

– Vi fikk gode priser da vi tildelte kontrakter i 2010, i et marked preget av finanskrisen, sier Margaret Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Det var en vinn-vinn situasjon. Gudrun-lisensen fikk gode priser, leverandørene fikk helt nødvendige kontrakter.

– Minst like viktig er streng endringskontroll underveis og et sterkt driv i hele Gudrun-organisasjonen for å klare dette sparemålet. Alle fagfelt har bidratt, sier Øvrum.

Dekkskontrakten (ingeniørarbeid, bygging og innkjøp) gikk til Aibel.

Ingeniørarbeidet ble utført i Norge og Singapore. To av dekksmodulene ble bygget ved Aibels verft i Thailand og én på verftet i Haugesund med underleveranser fra Polen. 

Dekket ble også satt sammen i Haugesund. Helikopterdekket kom fra Kina, boligkvarteret ble levert av Apply Leirvik. Stålunderstellet, som allerede har stått i havet i nesten to år, kommer fra Kværner Verdal. Transport og installasjon er utført av italienske Saipem.

Fakta
 • Rettighetshavere i lisensen: Statoil, operatør (75 prosent) og GDF SUEZ E&P Norge (25 prosent).

 • Gudrun er et olje- og gassfelt midt i den norske delen av Nordsjøen (lisensområde PL025). Feltet ligger omlag 55 kilometer nord for Sleipner-installasjonene.

 • Gudrun ble funnet i 1975.

 • Utvinnbare reserver er 126,5 millioner fat oljeekvivalenter (omlag 2/3 olje, 1/3 gass og NGL)

 • Gudrun har prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass. Transport av olje og gass videre til Sleipner A-plattformen. Olje går videre til Kårstø, mens gassen går til markeder i Europa gjennom gassrørledninger tilknyttet Sleipner.

 • Reservoaret ligger på 4.200-4.700 meters dyp og er av jura alder. Trykket i reservoaret er omlag 860 bar og temperaturen opp mot 150 grader.

 • Plattformen har 16 brønnslisser, det skal bores til sammen 7 produksjonsbrønner. Ledige brønnslisser kan benyttes til ytterligere brønner for å øke produksjonen fra Gudrun, eller brønner fra andre felt.

 • Ved utgangen av juni var det brukt 15,5  millioner arbeidstimer på Gudrun-prosjektet.

 • Plattformdekket veier 10.600 tonn og stålunderstellet, som har stått i havet i nær to år, veier om lag 7.000 tonn.

 • Det er lagt 110 kilometer rørledning (to ledninger på 55 kilometer) og 55 kilometer kraftkabel på havbunnen mellom Gudrun og Sleipner.

 • 430.000 meter kabel er lagt og 2.855 ventiler er installert på dekket, som har et boligkvarter med  42 lugarer.
Bilde

Plattformdekket landet på understellet klokken 17.43 torsdag.
(Foto: Kjell-Arve Tysnes/Statoil)

Downloads