Skip to content

Meldepliktig handel 

august 16, 2013, 09:08 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 128,88 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.862.409 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12