Skip to Content
no

Gass-/kondensatfunn nord for Åsgard

august 19, 2013, 09:37 CEST

Letebrønn 6506/9-3, boret med boreriggen Transocean Leader, har påvist en 40 meters gass-/kondensatkolonne i en ned til-situasjon i Garn-formasjonen av midtre jura alder.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

I tillegg ble det påvist en tynn gass-/kondensatkolonne dypere i Ile-formasjonen av midtre jura alder. Reservoaregenskapene i Garn-formasjonen er gode, mens de i Ile-formasjonen er noe dårligere enn forventet.

Foreløpig anslått volum for funnet er i området 25-47 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

- Vi er veldig fornøyd med å ha påvist de nye ressursene, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– De tre funnene som utgjør Åsgard-feltet ble gjort i 1980-årene. Å gjøre et nytt funn i området 30 år senere er oppmuntrende og viser at det er et spennende gjenværende potensial på norsk sokkel.

Smørbukk Nord er et typisk eksempel på feltnær leting, som er et viktig element i Statoils spissede letestrategi for norsk sokkel. 

Bilde

Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgardområdet.

- Smørbukk Nord-funnet, som ligger rett nord for Åsgard-feltet, vil kunne utvikles raskt og effektivt gjennom tilknytning til eksisterende infrastruktur, noe som gir raske ressurser og kan forlenge levetiden for anleggene på Åsgard-feltet, sier Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgardområdet.

Smørbukk Nord var en brønn med høy temperatur, så det var ekstra fokus på sikre boreoperasjoner.

- Smørbukk Nord var en krevende brønn å bore, men på grunn av nøye planlegging og ekstra vektlegging av HMS, er operasjonene så langt utført uten alvorlige hendelser, og ligger nå 21 dager foran tidsskjemaet, sier Haatvedt.

Letebrønn 6506/9-3 ligger i PL479 i Norskehavet. Statoil er operatør med en eierandel på 40,95 %. Partnere er ENI Norge AS med 19,6 %, Petoro AS med 14,95 %, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS med 14,7 %, og Total E&P Norge AS med 9.8 %.

For ytterligere informasjon om resultatene av letebrønn 6506/9-3 vises det til pressemelding fra Oljedirektoratet (OD) >>

Bilde

Downloads