Skip to content

Meldepliktig handel  

august 19, 2013, 14:22 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.506.148 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12