Nytt oljefunn offshore Canada

august 27, 2013, 21:58 CEST

Bilde 

Dette er Statoils andre funn offshore Newfoundland i år. I juni ble det gjort et funn i Harpoon-prospektet, som ligger cirka 10 kilometer fra Bay du Nord.

Bilde

 

- Suksessen i Bay du Nord er et resultat av en ambisiøs og målrettet letekampanje i Flemish Pass-bassenget. Dette funnet er svært oppmuntrende, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

Volumene både i Bay du Nord og Harpoon-funnene vil nå evalueres, samtidig som Statoil øker sin forståelse for geologien og ressurspotensialet i bassenget.

- Flemish Pass-bassenget er en strategisk del i Statoils globale leteportefølje. Vi planlegger for å kunne bore flere avgrensningsbrønner i området på et senere tidspunkt, sier Dodson.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

Bay du Nord og Harpoon-brønnene ble boret med den halvt nedsenkbare riggen West Aquarius på cirka 1100 meters havdyp. Bay du Nord ligger cirka 20 kilometer sør for Statoils Mizzen-funn. Mizzen-funnet, offentliggjort i 2010, anslås å inneholde mellom 100-200 millioner fat olje.

Statoil er operatør for Bay du Nord og Harpoon med 65 prosents eierandel. Husky Energy er partner med 35 prosents eierandel i lisensen.