Statoil i rute med Mariner-prosjektet

september 3, 2013, 17:00 CEST

Tungoljefeltet Mariner ble funnet i 1981. Statoil ble operatør for lisensen i 2007. Målet var å finne en løsning for lønnsom utvinning av ressursene.

Selskapet og partnerne tok en endelig investeringsbeslutning i desember 2012, og det britiske energidepartementet godkjente feltutbyggingsplanen i februar 2013.

– Dette er den største nye feltutbyggingen på britisk sokkel på over et tiår. Det har gått mer enn 30 år siden feltet ble funnet, vi er i rute med feltutbyggingen og forbereder nå 30 år med produksjon, sier Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

Bilde

Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

Statoil forventer å starte produksjonen fra Mariner i 2017. Gjennomsnittlig produksjon anslås til rundt 55.000 fat olje per dag i platåperioden fra 2017 til 2020. Anslåtte utvinnbare reserver ligger på  mer enn 250 millioner fat olje.

Statoil har startet oppbyggingen av sin lokale organisasjon i Aberdeen og planlegger å ha et nytt driftssenter på plass innen 2016.

– Prosjektet vil skape et betydelig antall jobber, mer enn 700 langsiktige fulltidsstillinger, sier Bacher.

Statoil tar sikte på å rekruttere flesteparten lokalt, og lanserer nå en kampanje i Aberdeen for å støtte rekrutteringsarbeidet.

– Vi startet året med én ansatt i Aberdeen og forventer å ha om lag 75 ansatte på kontoret ved utgangen av året, sier Bacher.

Statoil har brukt sin betydelige tungoljeerfaring fra Norge, Brasil og Canada i arbeidet med å utvikle en lønnsom løsning for tungoljefeltet Mariner.

Feltet vil bli bygget ut med en produksjons-, bore- og boligplattform på et stålunderstell, med 50 aktive brønnslisser, og en flytende lagerenhet (FSU) med plass til 850.000 fat.

I tillegg kommer en oppjekkbar borerigg som skal bistå i boringen de første fire til fem årene.

Britisk og global leverandørindustri vil spille en viktig rolle i utbyggingen av Mariner-prosjektet. De fleste av anleggskontraktene er tildelt, i tillegg til kontraktene for boring fra den bunnfaste plattformen og den oppjekkbare riggen.

Kontraktene innenfor drift og vedlikehold, boring og brønntjenester, og forretningsstøtte vil bli satt ut på anbud fra 2013 til 2016.

De fleste av leverandørene innenfor disse områdene vil være basert i Storbritannia og skape mange langsiktige britiske jobber i leverandørindustrien.

Statoil har etablert en innkjøpsorganisasjon i Aberdeen og informerer aktivt britiske leverandører om planer og aktiviteter.

Etter tildelingen av de største anleggskontraktene er Statoil nå i ferd med å øke aktivitetsnivået ved verftene. Offshoreinstallasjon av plattformunderstellet er planlagt i midten av 2015, mens dekket installeres i 2016.

Statoil er også operatør for tungoljefeltet Bressay på britisk kontinentalsokkel, hvor det forventede utvinnbare oljevolumet er 200-300 millioner fat.

– Vi har valgt en trinnvis tilnærming med Mariner først for å sikre erfaringsoverføring og læring før vi begynner med Bressay. Reservoaregenskapene i Bressay-feltet gjør det enda mer utfordrende enn Mariner. Vårt fokus er nå å gjøre de nødvendige forberedelsene for beslutning og gjennomføring av prosjektet, inkludert nødvendige forberedelser for myndighetsgodkjenning, sier Bacher.

Statoil og partnerne har valgt et utbyggingskonsept med klare likheter til Mariner-prosjektet, men med noen forskjeller på grunn av forholdene i undergrunnen. Mariner-kontraktene inkluderer opsjoner for Bressay, og gjennomføringsplanleggingen er i gang.

Downloads