Transaksjoner i kapitalmarkedet 

september 3, 2013, 19:09 CEST
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 850.000.000 til 2,000% rente med forfall 10. september 2020
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 650.000.000 til 2,875% rente med forfall 10. september 2025
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende GBP 350.000.000 til 4,250% rente med forfall 10. april 2041

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 10. september 2013.

Samtlige utstedelser er gjennomført under Statoil ASAs USD 8.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program som er notert på London Stock Exchange.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

………………………………………………………………………………………….

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.