Statoil og ABB inngår avtale om utvikling av undervannsteknologi

september 5, 2013, 17:51 CEST
Avtalen er et felles industriprogram (joint industrial programme - JIP) ledet av Statoil på vegne av andre deltagende oljeselskaper, med ABB som teknologiutvikler. Avtalen kommer etter en studie av elektrifisering av undervannsinstallasjoner utført av Statoil og ABB i 2012.

- Fellesprogrammet vil utvikle teknologier som er nødvendige for å forsyne undervannspumper, elektriske nedsenkbare pumper og undervanns gasskompressorer med strøm. Dette vil være relevant for prosjekter på norsk kontinentalsokkel, i Mexicogolfen og andre steder i verden, sier konserndirektør for forskning, utvikling og innovasjon i Statoil, Karl Johnny Hersvik.

Pumping og gasskompresjon under vann bidrar til bedre utnytting av olje- og gassressurser gjennom høyere utvinningsrater, lavere produksjonskostnader, samt at dette gjør det mulig å produsere på dypt vann. - Kostnadseffektiv og pålitelig kraftforsyning er avgjørende for Statoils «undervannsfabrikk», sier Hersvik.

Strømdistribusjon under vann gjør det mulig å forsyne alt strømforbruk gjennom én enkelt kabel. Dette betyr betydelig lavere investeringskostnader for elektriske systemer sammenlignet med eksisterende løsninger, som krever en egen kabel for hver forbruksenhet (pumpe eller kompressor).

Kabler er en stor kostnadsdriver for prosesseringssystemer under vann, og kabelkostnadene kan reduseres betydelig med undervannsdistribusjon. Kostnadsreduksjonen avhenger av avstand og hvor mye elektrisitet som trengs.

Et eksempel med åtte forbruksenheter og en avstand til infrastrukturen på 200 kilometer vil få en reduksjon i investeringskostnadene på mer enn 500 millioner dollar med en elektrisk distribusjonsløsning.

Teknologien vil også gjøre det mulig å transportere strøm over store avstander, noe som er viktig ved utbygging av avsidesliggende felt som ligger langt fra eksisterende infrastruktur, som i Arktis.

Totalkostnaden for programmet, som har en varighet på fem år, er 100 millioner dollar, inkludert bidrag fra ABB.