Transaksjoner i kapitalmarkedet 

september 6, 2013, 20:06 CEST
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 300.000.000 med flytende rente og forfall 27. august  2020

Lånebeløpet benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonen vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånet var avtalt og fulltegnet 19. august 2013.

Utstedelsen ble gjennomført under Statoil ASAs USD 8.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program. Obligasjonslånet er ikke børsnotert.


(2) I dag, 6. september 2013, avtalte Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) følgende transaksjoner i kapitalmarkedet med garanti fra Statoil Petroleum AS:

  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende NOK 2.000.000.000 med 4,13% rente og forfall 16. september  2025
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende NOK 1.000.000.000 med 4,26% rente og forfall 16. september  2033

Lånebeløpene vil bli benyttet til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 16. september 2013.

Utstedelsen ble gjennomført under Statoil ASAs USD 8.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program. Obligasjonene vil bli notert på London Stock Exchange.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
 +1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)
………………………………………………………………………………………….
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-8.