Statoil partner i nytt oljefunn i Barentshavet

september 6, 2013, 10:02 CEST

– Statoil er godt fornøyd med funnet i Wisting Central-brønnen. Dette er den første brønnen som er boret i det uutforskede Hoop-området. Den gir oss verdifull geologisk informasjon, og viser at Hoop-området har et spennende oljepotensial, sier Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Bilde

Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil planlegger å bore to brønner som operatør i samme område i 2014, i Atlantis- og Apollo-prospektene i PL615, som ligger om lag 50 kilometer nord for PL537.

– Oljefunnet i Wisting Central er oppmuntrende for våre kommende boreoperasjoner i Hoop-området. I Apollo-prospektet vil vi bore den samme geologiske formasjonen som i Wisting Central-brønnen, sier Haatvedt.

Brønn 7324/8-1 i PL537, som ble boret av boreriggen Leiv Eiriksson, har påvist en oljekolonne på om lag 50-60 meter.

Estimerte utvinnbare volumer i Wisting Central er i størrelsesorden 65-165 millioner fat olje. Etter at operasjonene er fullført, vil partnerskapet bore en brønn til (7324/7-1 Wisting Alternative) i samme lisens.

Wisting Central, som åpner opp for nye oljemuligheter i Hoop-området, viser at Statoils langsiktige satsing i Barentshavet er riktig. Så sent som i 2011 ble en ny oljeprovins åpnet med Skrugard- og Havis-funnene (nå Johan Castberg). Statoil borer som operatør i PL608 nå brønnen Iskrystall i Johan Castberg-området.

Letebrønn 7324/8-1 ligger i PL537. OMV Norge AS er operatør med en eierandel på 25 prosent. Statoil er partner med en eierandel på 15 prosent. De andre partnerne er Petoro AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20) og Tullow Oil Norge AS (20). Statoil gikk inn i PL537 i 2010.

For mer informasjon om resultatene av brønn 7324/8-1 henviser vi til pressemeldingen fra Oljedirektoratet >>

Downloads