Transaksjoner i kapitalmarkedet - Oppdatering 

september 16, 2013, 15:32 CEST
  • NOK 2.000.000.000 med 4,13% rente og forfall 16. september 2025
  • NOK 1.000.000.000 med 4,27% rente og forfall 16. september 2033

Lånene ble avtalt og annonsert 6. september. De var planlagt utstedt under Statoil ASAs USD 8.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program med notering på London Stock Exchange, men dette er i ettertid endret til registrering i Verdipapirsentralen i Norge, låneavtaler med Norsk Tillitsmann ASA og notering på Oslo Børs.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:

Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:

Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

………………………………………………………

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.