Meldepliktig handel  

september 16, 2013, 08:33 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 134,95 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.174.148 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12