Meldepliktig handel  

september 17, 2013, 15:18 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.830.656 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12