Forlenget driftsstans på Njord

september 27, 2013, 08:59 CEST
Bilde

Njord har vært i produksjon siden 1997 og de planlagte forsterkningene vil bidra til å ruste opp installasjonen for nye år i produksjon. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)


Et omfattende analyse- og inspeksjonsarbeid utført under revisjonsstansen i sommer, har synliggjort behov for forsterkning av enkelte bjelker i plattformkonstruksjonen før produksjonen kan gjenopptas. Det tas høyde for at dette arbeidet vil kunne pågå helt frem mot sommeren 2014.

Produksjonen på Njord ble stanset 27. juli og plattformen ble da tømt for olje og gass. Etter planen skulle produksjonen gjenopptas medio september.

I forbindelse med det omfattende robustgjøringsarbeidet som ble gjennomført på dekksrammen på Njord A-plattformen sommeren 2012 ble det oppdaget mindre deformasjoner på noen bjelker og andre strukturelementer. Noen av skadestedene ble forsterket og andre ble vurdert som så små at utbedringer ikke var nødvendig. 

Bilde

Som en fortsettelse av dette arbeidet, og som en del av det løpende anleggsintegritetsarbeidet, har Statoil i år gjennomført et større analyse- og inspeksjonsprogram for å få vurdert status på hele plattformkonstruksjonen. Hensikten med disse reanalysene og inspeksjonene har vært å verifisere plattformens styrke i forskjellige vær- og belastningssituasjoner.

Inspeksjonene har ikke påvist nye skader, men reanalysene viser at enkelte av dekkets strukturer er for tungt belastet og at forsterkninger av disse er nødvendig før produksjon og boreaktivitet kan gjenopptas.

Bilde

Produksjonsdirektør for Njord, Arve Rennemo. (Foto: Statoil)

– Planleggingen av arbeidet er påbegynt. Det er på nåværende stadium vanskelig å estimere omfanget av de forsterkninger som er nødvendig, men det er allerede nå klart at vi må ta høyde for at dette arbeidet først vil være fullført nærmere sommeren 2014, sier produksjonsdirektør Arve Rennemo for Njord.

Njord har vært i produksjon siden 1997 og de planlagte forsterkningene vil, sammen med allerede gjennomførte robustgjøringstiltakene, bidra til å ruste opp installasjonen for nye år i produksjon.

– Det skal aldri være tvil om at det er trygt å jobbe på Statoil sine installasjoner. For å være på den sikre siden velger vi derfor å utsette oppstarten inntil nødvendige forsterkninger er utført, sier Rennemo.