Meldepliktig handel  

oktober 16, 2013, 08:15 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 137,34 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.489.556 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12