Skip to Content
no

Resultat for tredje kvartal 2013 

oktober 30, 2013, 06:59 CET
Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Statoil oppnådde sterk strategisk fremgang i tredje kvartal. Vi styrket ressursbasen med olje av høy verdi gjennom Bay du Nord-funnet utenfor kysten av Canada, verdens største oljefunn hittil i år. Vi har også gjennomført en betydelig transaksjon for å realisere verdier skapt gjennom utvikling av vår portefølje, og for å frigjøre kapital til investering i prosjekter med høy avkastning. Driften er god og vi leverte solid inntjening i perioden, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoils driftsresultat på 39,3 milliarder kroner i tredje kvartal var positivt påvirket av gevinst ved salg av eiendeler, mens nedskrivning av raffinerier og kommersielle avsetninger påvirket resultatet negativt. Justert driftsresultat var 40,4 milliarder kroner, på nivå med samme periode i fjor.

Resultatnedgangen i de første ni månedene av 2013 skyldtes hovedsakelig forventet lavere produksjon og reduserte priser. Ikke-rutinemessige transaksjoner og relaterte skatteeffekter, samt høyere gevinst ved salg av eiendeler i fjor, bidro til nedgangen.

- Produksjonen i kvartalet var i tråd med våre forventninger, og vi opprettholder produksjonsprognosen for 2013. Aktivitetsnivået er høyt og vi gjennomfører prosjektene våre i henhold til plan, med god kostnadskontroll og kapitaldisiplin, sier Lund.

Statoil økte egenproduksjonen med 2 % sammenlignet med tredje kvartal i 2012. Produksjonen økte med om lag 6 %, korrigert for salg av andeler og redeterminering på norsk sokkel. Produksjonen i Norge var som forventet, påvirket av produksjonsoppstart og -opptrapping, vedlikehold, salg og redeterminering. Utenfor Norge økte Statoil produksjonen med 13 % til rekordhøye 728 tusen foe per dag, hovedsakelig på grunn av opptrapping av landbasert produksjon i USA, og produksjon offshore Angola og Brasil.

Nye funn tilførte betydelige ressurser i tredje kvartal. Statoil kunngjorde et nytt funn med stort potensial utenfor kysten av Canada. Dette er selskapets tredje funn i Flemish Pass-bassenget. Statoil forventer nå å fullføre omkring 60 letebrønner i 2013, med et aktivitetsnivå på omkring 3,75 milliarder USD i leteutgifter for året som helhet.

Statoil fortsatte å levere på strategien for aktiv porteføljeforvaltning. I september kunngjorde selskapet et salg av eiendeler på norsk og britisk sokkel til en verdi av 2,65 milliarder USD. Gjennom denne transaksjonen forventer Statoil å realisere betydelige gevinster, redusere framtidig investeringseksponering med omkring 7 milliarder USD, og å synliggjøre den underliggende verdien av selskapets portefølje.

Kontantstrøm fra underliggende drift er fremdeles sterk, og Statoil styrket sin finansielle stilling i perioden. Selskapet reduserte netto gjeldsgrad fra 21 % i andre kvartal til 17 % ved utgangen av dette kvartalet.

Kvartalet i korte trekk

Statoils driftsresultat var 39,3 milliarder kroner, sammenlignet med 40,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2012.

Justert driftsresultat var 40,4 milliarder kroner, sammenlignet med 40,0 milliarder kroner i tredje kvartal 2012.
 
Justert driftsresultat etter skatt var 12,1 milliarder kroner, sammenlignet med 11,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2012.

Resultatet var 13,7 milliarder kroner, sammenlignet med 14,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2012.

Bilde
West Hercules i Barentshavet


Viktige hendelser siden andre kvartal 2013

Fortsatt aktiv porteføljeforvaltning, synliggjort ved transaksjonen med OMV på 2,65 milliarder USD for å realisere verdier og fokusere porteføljene på norsk og britisk sokkel, og fullføring av den tidligere kunngjorte Wintershall-transaksjonen på norsk sokkel til en verdi av 1,45 milliarder USD.

Fortsatt sterke leteresultater gjennom et oljefunn med stort potensial (high-impact) i Flemish Pass-bassenget utenfor kysten av Canada og flere nye funn på norsk sokkel. Statoil er partner i det OMV-opererte oljefunnet Wisting Central i Hoop-området. Vi kunngjorde også et oljefunn nær Norne og et gass/kondensat-funn nord for Åsgard i perioden.

Ytterligere styrking av den finansielle fleksibiliteten ved gjennomføring av transaksjoner i kapitalmarkedet til en verdi av 3,4 milliarder USD til konkurransedyktige betingelser.

Granskingsrapporten om terrorangrepet mot In Amenas ble offentliggjort 12. september. Statoil vil sørge for at anbefalingene integreres og prioriteres som en del av det igangsatte forbedringsprogrammet innen sikringsområdet.

Nedskrivninger knyttet til Mongstad- og Kalundborg-raffineriene på 4,2 milliarder kroner på grunn av lavere marginer og utfordrende framtidsutsikter.

Regjeringen kunngjorde i september at fullskala-anlegget for karbonfangst på Mongstad (CCM) ikke skal videreføres. Statoil starter nå arbeidet for å sikre en god prosjektavslutning.

KONTAKTPERSONER
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, US IR +1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)


Downloads