Fullfører transaksjonen med OMV

oktober 31, 2013, 14:51 CET


Transaksjonen gjør at Statoil frigjør rundt 7 milliarder dollar i investeringsforpliktelser, hvorav 5,5 milliarder dollar i perioden frem til 2020.

I tillegg til et vederlag på 2,65 milliarder dollar innebærer avtalen med OMV en betinget betaling til Statoil og innleder et partnerskap mellom de to selskapene.

Statoil reduserer eierandelen i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent i Gudrun. Selskapet beholder operatøransvaret for begge feltene. Statoil selger seg ut av Schiehallion og Rosebank, to felt på britisk sokkel hvor selskapet ikke er operatør og som ligger utenfor Statoils kjerneområder.

Med denne transaksjonen realiserer Statoil verdier skapt gjennom utvikling av Statoils eiendeler.

Det frigjøres samtidig kapital for investeringer i prosjekter med høy avkastning. Aktiv porteøljeforvaltning er en del av Statoils strategi og denne transkasjonen viser nok en gang selskapets evne til å kapitalisere på vellykkede utbyggingsprosjekter.

Statoil forventer å inntektsføre en gevinst estimert til mellom 1,3 og 1,5 milliarder dollar.

Oversikt over transaksjonen 

Felt

Operatør

Fra

Til

Lisenser

Partnere

Gullfaks

Statoil

70 %

51 %

PL050
PL050B
PL050C
PL050D
PL037B
PL037E
PL152
PL277

Petoro
30 %

Gudrun

Statoil

75 %

51 %

PL025, PL187

GdF Suez 25 %

Schiehallion

BP (33,35 %)

5.88 %

0 %

P 559 (i blokk 204/25a) direkte
P 556 via UUOA
P 803 via UUOA

Shell 54,90 %,
OMV
5,88 %

Rosebank

Chevron (40 %)

30 %

0 %

P 1026
(i blokkene 213/26b og 213/27a)
P 1191 (i blokk 205/1A)
P1272 (i blokk 205/2A)

OMV (20 %), DONG (10 %)