"Gå til hovedinnhold"

Statoil selger seg ned i lisenser til OMV

november 4, 2013, 17:14 CET
Denne avtalen er et resultat av den større OMV-transaksjonen, annonsert i august, hvor det var enighet om å se på samarbeidsmuligheten innen leting.

På Færøyene selger Statoil seg ned i lisensene L006, L008, L009, L011 og L016.

Bilde

Runi M. Hansen

"Dette er en del av Statoils aktive porteføljehåndtering. Vi ønsker OMV velkommen som partner i disse lisensene og ser fram til å jobbe med dem, med å utforske olje- og gasspotensialet utenfor Færøyene. Statoil er fremdeles den største lisenshaveren på Færøyene og vi forbereder nå boring av to brønner i 2014," sier Runi M. Hansen, landsjef for Færøyene og Grønland i Statoil.

I tillegg selger Statoil en 15 prosent andel til OMV i PL359, som inneholder Luno II-funnet,  og PL410 på norsk sokkel.

Bilde

Gro Haatvedt

“Transaksjonen er en del av vår optimalisering av leteporteføljen på norsk sokkel. I fjor kjøpte vi oss inn med en 15 prosent andel i PL338, som inneholder Edvard Grieg-funnet, basert på samme overordnede tilnærming. Vi vil nå ha en balansert eierandel i dette området,“ sier Gro Haatvedt, direktør for leting på norsk sokkel.

Selskapene er enige om å ikke offentliggjøre de kommersielle vilkårene i avtalen.

Transaksjonene avhenger av myndighetsgodkjennelser.

Detaljer om nedsalget i letelisenser:

Færøyene
L006: Statoil 35 % (operatør), Exxon 49 %, Atlantic Petroleum 1 %, OMV 15 % (anskaffet fra Statoil)

L008: Statoil 40 % (operatør), DONG 30 %, OMV 30 % (10 % anskaffet fra Statoil, 20 % allerede eid av OMV)

L009: Statoil 35 % (operatør), Exxon 50 %, OMV 15 % (anskaffet fra Statoil)

L011: Statoil 35 % (operatør), Exxon 50 %, OMV 15 % (anskaffet fra Statoil)

L016: Statoil 30 % (operatør), Exxon 26 %, DONG 30 %, Atlantic Petroleum 4 %,OMV 10 % (anskaffet fra Statoil)

Norsk sokkel
PL 359: Lundin 40 % (operatør), Statoil (15 %), Premier (30 %), OMV 15 % (anskaffet fra Statoil)

PL 410: Lundin 70 % (operatør), Statoil (15 %), OMV 15 % (anskaffet fra Statoil)

Kontaktperson:
Fredrik Norman (pressekontakt), +47 918 66 567