Skip to Content
no

Transaksjoner i kapitalmarkedet 

november 6, 2013, 07:53 CET
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 1,950% rente med forfall 8. november 2018
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til flytende rente med forfall 8. november 2018
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 2,900% rente med forfall 8. november 2020
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.000.000.000 til 3,700% rente med forfall 1. mars 2024
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 4,800% rente med forfall 8. november 2043

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for disse låneutstedelsene. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 8. november 2013.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

…………………………………………………

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12