Produksjonen startet fra Visund Nord

november 6, 2013, 07:02 CET
Bilde

Visund A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Bilde

Hogne Pedersen, leder for feltutvikling av Visund Nord.

Visund Nord er det sjette prosjektet av totalt 12 i Statoils hurtigutbyggingsportefølje (fast-track), som er satt i produksjon.

- Kompletteringen av den første produksjonsbrønnen og produksjonsnedstengning på Visund A-plattformen ga oss noen utfordringer i innspurten av prosjektet, men på tross av dette starter vi bare tre-fire uker etter planen vi etablerte for knappe to år siden, innenfor investeringsrammen og ikke minst uten fraværskader eller alvorlige HMS-hendelser, sier Hogne Pedersen, leder for feltutvikling av Visund Nord.

Visund Nord og Visund Sør har i stor grad delt prosjektpersonell. Dette har gitt kort vei fra erfaringer til forbedringer fra Visund Sør-prosjektet, som var det første Fast Track-prosjektet.

Pedersen trekker fram det gode samarbeidet i lisensen, med myndighetene og leverandørene.

Bilde

Tom Karsten Gustavsen, direktør for Kvitebjørn, Visund og Grane.


Det har gitt raske beslutningsprosesser og har lagt grunnlaget for å møte de ambisiøse prosjektmålsetningene.

Utvinnbare reserver er estimert til 29 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje. De samlede investeringene for utbyggingen er rundt 3,3 milliarder kroner.

- Vi løste de store utfordringene vi møtte i installasjonsfasen takket være det gode samarbeidet med våre leverandører og Statoils prosjektteam, sier Anne Fausa, prosjektleder for anlegget.

- Produksjonen fra Visund Nord gir et viktig bidrag for å forlenge den økonomiske levetiden for Visund A-plattformen. I tillegg har Visund Nord bidratt til ressursutviklingen i det nordlige Visund-området ved Rhea–funnet. Dette ble gjort med en pilot fra en av Visund Nord-brønnene i januar 2013, sier Tom Karsten Gustavsen, direktør for Kvitebjørn, Visund og Grane.

Bilde

Halfdan Knudsen, direktør for Statoils hurtigutbyggings-portefølje.

De fem hurtigutbyggingene som er satt i produksjon foruten Visund Nord er Skuld, Stjerne, Vigdis Nordøst, Hyme og Visund Sør.

- Visund Nord representerer på en god måte de ulike områdene i Statoils «fast track-strategi». Gjennom de ulike fasene av prosjektet er lønnsomheten øket, forbedringer iverksatt og samarbeidsformene videreutviklet sier Halfdan Knudsen, direktør for Statoils hurtigutbyggingsportefølje.

De sju hurtigutbyggingsprosjektene som nå ligger i porteføljen er: Vilje Sør, Fram H-Nord, Svalin C, Gullfaks Sør Olje, Oseberg Delta 2 og Gullfaks Rimfaksdalen.

Totalt skal de 12 hurtigutbyggingsprosjektene Statoil har sammen med partnerne produsere omlag 200.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2014. Statoils andel av disse er 100.000 fat oe.