Skip to content

Spennende leteplaner for norsk sokkel i 2014

november 7, 2013, 14:00 CET
Bilde

Boreriggen West Hercules under boring i Barentshavet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil planlegger å bore 20-25 letebrønner på norsk sokkel i 2014, der selskapet er operatør for omkring 2/3 av brønnene.  

– Statoils funnrate på norsk sokkel har vært på over 70 % de siste fem årene, sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen på 49 % (*). Dette bekrefter at letestrategien vår gir uttelling, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil har en mangfoldig leteportefølje på norsk sokkel som fokuserer både på vekstmuligheter, muligheter i uutforskede områder, og utvalgte prospekter i modne områder som kan knyttes opp mot eksisterende infrastruktur.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Kompetanse og erfaring gjennom hele verdikjeden gir oss viktig kunnskap når vi skal prioritere de rette prospektene, gjennomføre effektiv leting og sikre verdiskapning, sier Haatvedt.        

Letekampanjen i Barentshavet fortsetter

Statoil fortsetter letekampanjen i Barentshavet i 2014 med 5-7 nye brønner. Selskapet skal teste potensialet i Hoop-området og fortsette leteboring rundt Johan Castberg-funnene (Skrugard og Havis).

Statoil er partner i det OMV-opererte Wisting Central-funnet i PL537 som ble kunngjort i september, og som åpnet en ny oljeprovins i Hoop-området.

I andre kvartal 2014 skal Statoil bore Atlantis- og Apollo-prospektene i PL615, omkring 50 kilometer nord for PL537.

– Apollo-brønnen skal bores i samme geologiske formasjon som Wisting Central-brønnen. Vi har en god forståelse av undergrunnen der, og er godt forberedt for å gjennomføre sikre operasjoner i dette området på norsk sokkel, sier Haatvedt.

I Johan Castberg-området bores nå Skavl-prospektet, etterfulgt av Kramsnø- og Drivis-prospektene i slutten av 2013/begynnelsen av 2014.

– Vi tror at vi fremdeles kan finne mer olje i Johan Castberg-området for å gjøre feltutbyggingen mer robust. Vi vurderer nå flere prospekter rundt Johan Castberg for boring i 2014, sier Haatvedt.

Fat av høy verdi

– I Nordsjøen er planen vår å lete videre rundt King Lear-funnet og fortsette jakten på nye ressurser i Utsirahøyden-området. Vi skal også fortsette letevirksomheten rundt eksisterende infrastruktur for å finne fat av høy verdi til rett tid for de nye hurtigutbyggingene (fast-track), sier Haatvedt.

I Johan Sverdrup/Utsirahøyden-området bores avgrensningsbrønnen på Geitungen i PL265 ved årsskiftet, og Statoil skal også bore Tastaveden-prospektet i PL628.

I 2012 gjorde Statoil et betydelig gass- og kondensatfunn i King Lear-prospektet. I 2014-2015 skal det bores to nye brønner i PL146/PL333.

Romeo-prospektet skal teste potensialet nord for King Lear, mens Julius-prospektet både skal avgrense King Lear-funnet og teste ytterligere potensial sør for funnet.

Dette er et område med høy temperatur og høyt trykk, som Statoil har solid erfaring med å håndtere.  

I Norskehavet vil fokus neste år være på å modne fram letekampanjen på stort havdyp i Asta Hansteen-området med planlagt oppstart i 2015.

– Vi er overbeviste om at det finnes nye, spennende letemuligheter på norsk sokkel i tiden fremover, sier Haatvedt.

(*) Data fra Oljedirektoratet de siste fem årene. Statoils funnrate som operatør sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen, eksklusive Statoil.

Downloads