Skip to Content
no

Finansiell kalender 2014 

november 11, 2013, 07:29 CET
7. februar Publisering av resultater for fjerde kvartal 2013
7. februar Strategioppdatering
21. mars Publisering av årsrapport 2013
29. april Publisering av resultater for første kvartal 2014
14. mai  Generalforsamling avholdes i Stavanger
25. juli  Publisering av resultater for andre kvartal 2014
29. oktober  Publisering av resultater for tredje kvartal 2014

Kontaktpersoner:

Hilde Merete Nafstad, direktør Investor Relations
+47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen, direktør Investor Relations Nord-Amerika
+1 203 570 2524

Statoil tar forbehold om endringer i datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12