Skip to Content
no

Nytt oljefunn i Norskehavet bekrefter feltnær letesuksess

november 11, 2013, 08:32 CET

Undersøkelsesbrønnen 6407/8-6 og sidesteget 6407/8-6A boret av boreriggen Songa Trym påviste flere oljekolonner i bergarter av jura alder. 

I tillegg ble det påtruffet olje på et dypere nivå i bergarter av trias alder, sannsynligvis Grey Beds formasjonen. Videre analyser av innsamlet data vil bekrefte alder på denne oljeholdige formasjonen.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Anslått volum på Snilehorn-funnet er i størrelsesorden 55 - 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Dette er lettolje av høy kvalitet.

– Vi er godt fornøyd med resultatene av vårt leteprogram i feltnære områder i Norskehavet i år. På tre måneder har vi gjort tre nye funn i områdene rundt Norne, Åsgard og Njord, og har påvist totalt 86-166 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter i de tre brønnene. Dette er fat av høy verdi som gir oss muligheten til å forlenge levetiden på våre installasjoner, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Gass-/kondensatfunnet Smørbukk Nord i Åsgard-området og oljefunnet Svale Nord i Norne-området ble kunngjort i henholdsvis august og september.

Bilde

Arve Rennemo, direktør og feltansvarlig for Njord. (Foto: Harald Pettersen)

– En framtidig utbygging av Snilehorn-funnet vil mest sannsynlig være via produksjonssystemet på Hyme til Njord, eller som en direkte tilknytning til Njord-plattformen, sier Arve Rennemo, direktør og feltansvarlig for Njord.

Brønnresultatene fra Snilehorn gir også ny og viktig informasjon om Haltenbanken-området på grunt vann i Norskehavet, og indikerer at det kan være et interessant oppfølgingspotensial i dette området.

– Dette er trolig første gangen det er påvist hydrokarboner i Grey Beds formasjonen i denne delen av Norskehavet. Dette vil bli bekreftet ved videre analyser av dataene og kan innebære ytterligere letemuligheter i dette området, sier Haatvedt.

Undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6A ligger i utvinningstillatelse 348/348B i Norskehavet. Statoil er operatør med en eierandel på 35 prosent. De andre rettighetshaverne er GDF SUEZ E&P Norge AS (20 prosent); E.ON E&P Norge AS (17,5); Core Energy AS (17,5); Faroe Petroleum Norge AS (7,5) og VNG Norge AS (2,5).

For ytterligere detaljer om resultatene fra undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6A vises det til pressemelding fra Oljedirektoratet (OD) >>

Bilde

Downloads