Nedbemanning på Njord A gjennomført

november 16, 2013, 09:39 CET

Nedbemanningen ble iverksatt som et føre var-tiltak som følge av at det for tiden er restriksjoner knyttet til værforhold på plattformen. Dette er i forbindelse med et pågående forsterkningsarbeid.

I alt 97 personer er sendt til land.

Njord A har vært ute av produksjon siden sommeren 2013 og alle produksjonssystemer er nedstengt og helt tømt for olje og gass. Bemanningen vi har om bord driver i hovedsak med nødvendig vedlikehold og forberedelser til det forsterkningsarbeidet som er planlagt gjennomført.

– Dette gir oss tid til å vurdere værsituasjonen fremover og gjennomføre nødvendig utsjekk av alle sikkerhetssystemer og plattformens integritet med spesialister før vi igjen oppbemanner plattformen til et normalt nivå, sier Arve Rennemo, produksjonsdirektør på Njord A.

For pressehenvendelser: 51990000 (Statoil sentralbord) 


Melding publisert 16. November 09:36


Nedbemanning Njord A
Lørdag 16. november besluttet Statoil som føre var-tiltak å nedbemanne Njord A-plattformen i Norskehavet på grunn av stormvarsel.

Det er 97 personer ombord på Njord A og tre helikopter er satt inn for å frakte personnel fra installasjonen til Kristiansund Lufthavn, Kvernberget. Nedbemanningen startet kl. 07:00 og forventes avsluttet ca 13:00.

Et omfattende analyse- og inspeksjonsarbeid utført under revisjonsstans i sommer, synliggjorde behov for forsterkning av enkelte bjelker i plattformkonstruksjonen på Njord A. Produksjon og boring ble stanset og det er for tiden restriksjoner på plattformen knyttet til værforhold.