Meldepliktig handel 

november 18, 2013, 07:32 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 141,21 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.762.941 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12