Skip to content
no

Meldepliktig handel 

november 19, 2013, 14:31 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.432.443 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12