Skip to Content
no

Vedtar Oseberg C-forelegg

november 19, 2013, 09:38 CET
Bilde

Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Øyvind Hagen)

Vaskevannet er definert som farlig avfall, og dette ble ikke forskriftsmessig håndtert på plattformen.

Ved en feil ble det sendt med oljeeksportrørledningen til Sture-terminalen i Hordaland som ikke hadde tillatelse til å ta imot eller håndtere slikt avfall.

I etterkant av hendelsen er det iverksatt en rekke tiltak for å hindre gjentakelse, og det er innført nye rutiner for rapportering av innhold i væske som sendes mottaksterminal via oljeeksportsystemet.

– Dette var en sterkt beklagelig hendelse som vi skulle vært foruten, sier Terje Gunnar Hauge, produksjonsdirektør for Oseberg.

– Vi har heldigvis ingen indikasjoner på at dette har ført til lokal forurensing på Sture.