Skip to content
no

Starter produksjon på Volve

november 19, 2013, 21:04 CET
Volve

12. februar ble fakkelen tent da oljeproduksjonen startet fra Volve-feltet.

Oljefeltet Volve ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger i den sørlige delen av norsk sokkel. StatoilHydro har en andel på 59,6 prosent i feltet.

Oljen fra feltet skal produseres fra den oppjekkbare plattformen ”Mærsk Inspirer”, mens ”Navion Saga” skal benyttes som lagerskip før videre transport.

Gassen skal sendes til Sleipner A-plattformen for sluttprosessering og eksport.

Utvinnbare reserver er beregnet til 78,6 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass. Produksjonen fra Volve forventes å nå platå på 50.000 fat per dag innen utgangen av 1. kvartal 2009.

StatoilHydro er operatør og har satt ut driften av feltet til Maersk. Riggen, Maersk Inspirer, er verdens største oppjekkbare rigg. Den er også den eneste oppjekkbare riggen som driver produksjon på norsk sokkel.

”Mærsk Inspirer” startet boring sommeren 2007 og har i løpet av denne perioden også ferdigstilt prosessanlegget.

Feltet er besluttet bygd ut med åtte brønner, men man er allerede i gang med å prosjektere og modne fram ytterligere fem brønner.

 Fakta om Volve:
  • Plan for utbygging og drift av Volve-feltet i Nordsjøen ble godkjent 22. april 2005
  • Feltet forventes å produsere i fire til fem år
  • Utvinnbare reserver er beregnet til 78,6 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass

Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (59,6 prosent), Exxon Mobil (30,4) og PA Resources  (10,0).