Statoil og NASA undertegner forskningsavtale

november 22, 2013, 23:32 CET
Bilde

Statoil signerer forskningsavtale med NASA:  Fra venstre: Lars Høier, Statoils fungerende direktør for forskning, utvikling og innovasjon, og Dr. Charles Elachi, direktør for NASA Jet Propulsion Laboratory. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Statoil og NASA har inngått en avtale om å utforske en rekke forskjellige teknologier som kan støtte Statoil i arbeidet med å lete etter olje og gass og utvinne disse ressursene, et arbeid som stadig oftere foregår i umodne områder.

Kontrakten med NASA skal gjennomføres ved Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, California, som ledes av California Institute of Technology (Caltech).

Statoil har lenge vært et innovativt energiselskap og er alltid på utkikk etter mer kostnadseffektive og smartere løsninger. Samarbeid med verdensledende institusjoner og tverrfaglig arbeid har ført til flere av selskapets banebrytende løsninger.

- Letingen etter olje og gass er blitt så teknisk avansert de siste ti årene at det nå er behov for nye løsninger og ideer. For Statoil er dette en stor mulighet til å ta i bruk teknologi som NASA og JPL har utviklet for de ugjestmilde og vanskelige miljøene i verdensrommet og anvende dem på de like krevende miljøene man hanskes med i olje- og gassproduksjon, sa Lars Høier, Statoils fungerende direktør for forskning, utvikling og innovasjon.

- Det er spennende å samarbeide med NASA – en av verdens ledende forskningsorganisasjoner – om å evaluere utviklingen og anvendelsen av teknologier som har mer til felles med romforskning enn man kunne tro.

- Denne avtalen er et nytt eksempel på hvordan teknologier fra NASA og JPL kan være til nytte for oss på jorden. Den er også et eksempel på at samarbeid med andre industrier kan gagne romforskningen, sa JPL-direktør Charles Elachi.

Blant de store energiprodusentene er Statoil en av de mest teknologi-intensive, og selskapet bruker hvert år omkring 3,3 milliarder kroner på forskning, utvikling og innovasjon. Avtalen med NASA kommer i tillegg til det arbeidet Statoil allerede har i gang.

Kontrakten mellom Statoil og NASA forventes å vare fra 2013 til 2018 (med en opsjon om forlengelse av kontrakten), og skal fokusere på følgende forskningsområder: superdatamaskiner, materialer, robotteknologi, utvikling av nye verktøy og kommunikasjonsmuligheter.

Kontakt:
Knut Rostad, Statoil
E-post: knuros@statoil.com
Tlf: +47 905 48 990