Anbefaler Mongstad for Johan Sverdrup oljeeksport

desember 2, 2013, 14:30 CET
Bilde

Mongstad-raffineriet i Hordaland. (Foto: Øyvind Hagen)

Partnerskapet anbefaler Mongstad etter å ha gjennomført studier av både Sture og Mongstad som alternative terminaler for mottak av oljen. Anbefalingen er gitt etter en totalvurdering av helse, miljø og sikkerhet, robusthet i utbyggingen, totalkostnad, teknisk gjennomførbarhet, fleksibilitet og planrisiko.

Eksportløsningen omfatter egen rørledning fra Johan Sverdrup, ilandføring av rør og landtrasé, og terminalmodifikasjoner på Mongstad. Løsningen som nå er anbefalt, er avhengig av endelig konseptvalg for Johan Sverdrup.

Bilde

Arne Sigve Nylund, direktør for Statoils landanlegg. (Foto: Ivar Langvik)

– For Mongstad-terminalen er dette en positiv anbefaling som understøtter Statoils ambisjon om å sikre at terminalvirksomheten skaper lønnsomme verdikjeder for olje også på Mongstad.  Anbefalingen er fattet på bakgrunn i  beste løsning for Johan Sverdrup-feltet. Det handler altså ikke om hvor oljen skal raffineres, sier Arne Sigve Nylund, direktør for Statoils landanlegg.

– Sture-terminalen har også fått tilført nye volumer fra feltene Ivar Aasen og Edvard Grieg. Samlet gir dette god ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i infrastrukturen som skal sikre konkurrasedyktig ilandføring av olje fra eksisterende og nye felt på norsk sokkel, fortsetter Nylund.

Helhetlig utvikling

Første del av konseptvalget for oljetransport fra Johan Sverdrup-feltet ble gjort høsten 2012, da som en del av Gasscos utredning av helhetlig løsning for oljeeksport fra Utsirahøyden. Basert på forventningene om store volumer fra Johan Sverdrup ble det da planlagt en ny rørledning fra feltet til oljeterminalene på enten Mongstad eller Sture. 

Det er også klart at partnerne på Johan Sverdrup-feltet anbefaler å bruke eksisterende infrastruktur til gasstransport fra feltet. Anbefalingen innebærer et nytt, 165 kilometer langt gassrør fra Johan Sverdrup-feltet til Statpipe og videre transport til Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland.

Utsirahøyden ligger mellom feltene Sleipner og Grane, i et område med godt utviklet infrastruktur. Dette danner grunnlaget for nye robuste og fleksible eksportløsninger på Utsirahøyden.

Fakta:

* Størrelse rør: diameter 36 tommer

*  Lengde rør: 275 km

*  Modifikasjoner: Begrensede modifikasjoner på Mongstad-terminalen

*  Investering: Ikke avklart før investeringsbeslutning

Partnere Johan Sverdrup:

PL501: Lundin Norway (40 prosent), Statoil (40) og Maersk Oil (20)

PL265: Statoil 40 prosent, Petoro (30), Det norske oljeselskap (20) og Lundin Norway (10)

PL502: Statoil (44,44 prosent), Petoro (33,33) og Det norske oljeselskap (22,22)