Statoil har tildelt opsjoner på over 10 milliarder norske kroner

desember 5, 2013, 14:54 CET

Kontraktene for V&M  og ISO ble inngått 1. august 2010 med fire års varighet og to tilhørende opsjoner på to år.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

V&M-arbeidet utføres på 22 av anleggene offshore/onshore. Når det gjelder ISO, utføres arbeidet på 20 av anleggene offshore/onshore.

– Statoil skal ha dyktige leverandører som bidrar til sikker og effektiv drift. Opsjonsutøvelsene baserer seg på vurdering av flere forhold som erfaring, framtidige behov, utvikling i markedet, HMS og kvalitet. Disse kontraktsforlengelsene vil gi ringvirkninger i norsk industri, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Fakta:

 • Totale anskaffelser i 2012 – NOK 145 milliarder
 • 77 % til norske fakturaadresser.
 • Innen drift og vedlikehold har 95 % av kontraktene norsk innhold.

Disse V&M-selskapene har blitt tildelt opsjoner fra 1. august 2014 - 31. juli 2016:

 • Aibel AS
 • Aker Solutions MMO AS
 • Reinertsen AS
 • Fabricom AS
 • Apply Sørco AS

Disse selskapene innen ISO-fagene har blitt tildelt opsjoner fra 1. august 2014 - 31. juli 2016:

 • Linjebygg Offshore
 • Beerenberg Corp
 • Kaefer Energy
 • Bilfinger Industrier