Skip to Content
no

Transaksjoner i kapitalmarkedet 

desember 9, 2013, 18:02 CET
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 150.000.000 med 3,345% rente og forfall 12. desember  2033

Lånebeløpet vil bli benyttet til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonen vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånet er fulltegnet. Oppgjørsdato er  12. desember 2013.

Utstedelsen ble gjennomført under Statoil ASAs USD 12.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program. Obligasjonslånet vil bli notert på London Stock Exchange.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 95783911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 91866567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 90540135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

 .................

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12