Nytt olje- og gassfunn i Johan Castberg-området

desember 9, 2013, 08:32 CET

Brønn 7220/7-2 S, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en 22 meter gasskolonne og en 23 meter oljekolonne i Tubåen-formasjonen av jura alder, og en 133 meter oljekolonne i Fruholmen-formasjonen av trias alder.

Statoil anslår volumene i Skavl til å være mellom 20 - 50 millioner fat utvinnbar olje.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ivar Langvik)

– Statoil legger ned mye arbeid i å påvise ytterligere oljeressurser i Johan Castberg-området for å gjøre feltutviklingsprosjektet mer robust. Vi er glade for å se at arbeidet nå gir gevinst, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Skavl var den tredje av fire brønner i Johan Castberg-området som ligger i vår boreplan for i år. De første to brønnene, Nunatak og Iskrystall, påviste kun gass, men vi vet av erfaring at det krever målbevissthet og utholdenhet å lykkes i Barentshavet. Det er også oppmuntrende at vi har påvist en ny letemodell i området med oljefunnet i Fruholmen-formasjonen, noe som vil bli fulgt opp i framtidig letearbeid, sier Haatvedt.

Statoil vil fortsette letingen etter oljeressurser i Johan Castberg-området. Etter å ha fullført boringen i Skavl vil boreriggen bevege seg 16 kilometer nordover for å bore i Kramsnø, som er det siste av de fire prospektene som etter planen skal undersøkes i 2013.

Letearbeidet rundt Johan Castberg vil fortsette også i 2014.

– Vi arbeider tett med våre lisenspartnere for å lage en plan for videre leteboring i Johan Castberg-området. Drivis-prospektet er allerede godkjent for boring i 2014, og vi vurderer nå flere andre muligheter, sier Haatvedt.

– Det er positivt at vi har påvist tilleggsressurser i Johan Castberg-området. Vi vil nå evaluere om funnet kan tas inn som en del av utviklingen av Johan Castberg-feltet. Samtidig fortsetter arbeidet med å modne ressursbasen og feltutviklingsplanene i prosjektet. Endringer i skattemessige rammebetingelser er en av komponentene som har gjort prosjektet mer krevende, sier Erik Strand Tellefsen, Statoils direktør for feltutvikling i Nord-Norge.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 532 med en eierandel på 50 prosent. Lisenspartnerne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 7220/7-2 S henviser vi til pressemeldingen fra Oljedirektoratet (OD) >>

Downloads